Zarządzenie Nr 23/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 marca 2012 roku

 

 

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 23/97 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 1997r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla studentów za aktywność w sprawach studenckich kół naukowych oraz za osiągnięcia sportowe.

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchyla się zarządzenia nr 23/97 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 1997r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla studentów za aktywność w sprawach studenckich kół naukowych oraz za osiągnięcia sportowe.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:48:17

Liczba wyświetleń strony: 1309

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka