traci moc na podstawie zarządzenia nr 24/2012

Zarządzenie Nr 14/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach

 

z dnia 29 lutego 2012 roku

 

 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

                            Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W strukturze instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Administracji dokonuje się poniższych zmian:

 

1.       Zmienia się nazwy:

1)      Zakładu Organizacji i Zarządzania na Zakład Zarządzania Strategicznego,

2)      Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Zakład Zarządzania i Logistyki Przedsiębiorstwa.

 

2.       Powołuje się Pracownię Zarządzania Finansami.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:54:43

Liczba wyświetleń strony: 1344

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka