Traci moc dn. 1.10.2019 na mocy zarządzenia nr 61/2019

 

zmiany w zarządzeniu nr 5/2013, 35/2015, 21/2016, 43/2019

Zarządzenie Nr 115/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie nr 63/2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy sprawozdania indywidualnego z działalności naukowej oraz z działalności naukowej jednostki.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-12-21 13:26:26
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-07-30 12:03:48

Liczba wyświetleń strony: 2528

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka