Zarządzenie Nr 44/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 czerwca 2012 roku

 

w sprawie powierzenia dysponowania limitami kosztów przypisanymi prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą w okresie od 4 czerwca 2012r. do 31 sierpnia 2012r.

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza si
ę, co następuje:

 

§1

 

Przypisane prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą – w § 2 ust. 4 załącznika nr 1 do zarządzenia nr  94/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 grudnia 2011 roku (Zasady Gospodarki Finansowej Uczelni)kompetencje w zakresie dysponowania limitami kosztów w okresie od dnia 4 czerwca 2012r. do dnia 31 sierpnia 2012r. wykonują:

1)      w zakresie kształcenia i rozwoju kadr naukowych - rektor,

2)      w zakresie  rozwoju współpracy naukowej z zagranicą - prorektor ds. ogólnych,

3)      w zakresie badań naukowych, w tym realizowanych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej - prorektor ds. ogólnych,

4)      w zakresie działalności Biblioteki Głównej - prorektor ds. ogólnych,

5)      w zakresie działalności Wydawnictwa - rektor,

6)      w zakresie działalności Centrum Przygotowawczo-Egzaminacyjnego na Certyfikat z Języka Rosyjskiego - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich,

7)      w zakresie działalności Archiwum - rektor,

8)      w zakresie działalności Kieleckiego Festiwalu Nauki - prorektor ds. ogólnych.

 

§2

 

1.    Zarządenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2.    Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2012r. 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:07

Liczba wyświetleń strony: 1382

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka