Traci moc na podstawie zarządzenia nr 104/2016

 

Zarządzenie  Nr 12/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 lutego 2012 roku

 

w sprawie wzoru karty przedmiotu

 

Na podstawie § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się wzór karty przedmiotu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-12-30 11:50:48

Liczba wyświetleń strony: 2442

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka