Zarządzenie nr 163/2019

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 grudnia 2019 roku

 w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
– o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i § 29 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

§1

  1. Przyjmuje się zasady rachunkowości w Uniwersytecie Jan Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Zasady rachunkowości zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Niniejsze zasady stają się obowiązujące z dniem 1 stycznia 2020 r.

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 163-2019 Zasady rachunkowości.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 11:44:19
Rozmiar pliku:187.9 KB
Liczba pobrań:261
Zarządzenie nr 163-2019 Zasady rachunkowości Załącznik do Zarządzenia.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 11:44:19
Rozmiar pliku:1.1 MB
Liczba pobrań:714
Zarządzenie nr 163-2019 Zasady rachunkowości Załącznik do Polityki Rachunkowości.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 11:44:19
Rozmiar pliku:494.9 KB
Liczba pobrań:384

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 11:44:18
Data aktualizacji:2020-01-07 11:44:19

Liczba wyświetleń strony: 949

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka