Zmieniona uchwałą nr 249/2019

Uchwała  Nr 69/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni na kadencję trwająca do 31 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy  wprowadzające ustawę  –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), art. 19 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów  Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  powołuje pierwszą Radę Uczelni w następującym składzie:

 

1) spośród członków wspólnoty Uczelni:

  - Marczewska Marzena,

  - Pajek Marek,

  - Michalska – Bracha Lidia,

 

2) spośród osób spoza wspólnoty Uczelni:

- Antonowicz Dominik,

- Głasek Sławomir,

- Stemplewski Bartosz,

               

3) Patryk Celebański – Przewodniczący Samorządu Studentów UJK.

 

 

§ 2

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-04-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 14:38:24
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-31 09:01:16

Liczba wyświetleń strony: 538

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka