Uchwała  Nr 257/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok

 

 

Na podstawie art. 408 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 2 i § 250 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* Załącznik w wersji papierowej jest dostępny w Dziale Organizacyjno-Prawnym UJK w pok. 113 Rektoratu.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 12:50:18
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2020-06-26 12:40:24

Liczba wyświetleń strony: 363

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka