Uchwała Nr 7/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 2/2017 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                  w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

Na podstawie art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz
§ 163 ust. 2 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujących studentów:

 1. Natalię Furmańczyk,
 2. Mariusza Stasiaka,
 3. Alana Szarka,
 4. Wiktorię Toporek.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujących studentów:

 1. Laurę Frydel,
 2. Małgorzatę Radomską,
 3. Marię Chuchnowską,
 4. Jakuba Suchenię.

§ 3

 Skład Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów powołanej uchwałą nr 2/2017 z dnia
26 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów,
z uwzględnieniem zmian wynikających z §1 i §2 jest następujący: 

 1. dr hab. Janusz Budziński – WFH,
 2. dr Anna Gilarek – Wydział Zamiejscowy,
 3. dr Joanna Grzela – WPAiZ,
 4. dr Magdalena Chrapek – WMP,
 5. dr Szymon Kazusek – WH,
 6. dr n. med. Jadwiga Krawczyńska – WLiNoZ,
 7. dr Joanna Lendzion – WPiA,
 8. dr Anna Witaszczyk – WNS,
 9. Laura Frydel,
 10. Anna Grubarek,
 11. Andrzej Leszczyński,
 12. Karol Sobura,
 13. Małgorzata Radomska,
 14. Maria Chuchnowska,
 15. Jakub Suchenie,
 16. Monika Ząbecka.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:15:16
Data aktualizacji:2019-02-04 11:15:16

Liczba wyświetleń strony: 1181

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka