Uchwała nr 148/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie sprostowania uchwały Nr 90/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie dostosowania programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bezpieczeństwo narodowe do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

 

                                                                              § 1

 

W załączniku do uchwały Nr 90/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie dostosowania programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku bezpieczeństwo narodowe do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dokonuje się poniższych zmian:

 

Dotychczasową treść w punkcie 8 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„DYSCYPLINA NAUKOWA/ARTYSTYCZNA* NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE 80% (96 ECTS), NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 20% (24 ECTS).”

 

 

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:54:27
Data aktualizacji:2019-07-03 10:54:27

Liczba wyświetleń strony: 465

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka