Uchwała Nr 120/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu Doktorowi Peterowi Seybothowi, wybitnemu fizykowi i aktywnemu animatorowi współpracy fizyków z całego świata,  który swoje życie zawodowe poświęcił badaniu oddziaływań cząstek elementarnych i jąder atomowych, uzyskując liczne odkrywcze wyniki naukowe. Doktor Peter Seyboth na przestrzeni wielu lat współpracował z polskimi fizykami, ma wybitne zasługi dla rozwoju fizyki wysokich energii w Polsce, a  szczególnie w Kielcach.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:18:17
Data aktualizacji:2019-07-03 09:18:18

Liczba wyświetleń strony: 450

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka