Uchwała Nr 255/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

uchylająca Uchwałę Nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 22)Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 11/2014Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
27 lutego 2014 roku w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów, zmienionej Uchwałą
Nr 79/2014 z 18 grudnia 2014 roku oraz Uchwałą Nr 103/2016 z 15 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-11-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 11:08:10
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-01-03 12:46:51

Liczba wyświetleń strony: 547

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka