Uchwała Nr 102/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach na rok akademicki 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 200 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2019 poz. 1669) a także § 2 ust 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UJK nr 75/2009
z dnia 25 kwietnia 2019r.  uchwala się, co następuje:

 § 1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    w Kielcach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-05 12:00:13
Data aktualizacji:2019-06-05 12:00:14

Liczba wyświetleń strony: 659

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka