Uchwała Nr 25/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 12/2019 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2019 r. 

 

 

Na podstawie § 44 ust. 2 oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

§ 1

1. W Uchwale Nr 12/2019 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchyla się załącznik nr 2 – plan wydawniczy na rok 2019 rok – Kielce

2. Wprowadza się nowy załącznik nr 2 - plan wydawniczy na rok 2019 rok - Kielce, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

                                                                                                                 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 12:28:35
Data aktualizacji:2019-03-06 12:28:36

Liczba wyświetleń strony: 791

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka