Uchwała Nr 28/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 roku

uchylająca Uchwałę Nr 13/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

 

Uchyla się Uchwałę Nr 13/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe o profilu ogólnoakademickim.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 13:46:05
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-03-06 13:46:22

Liczba wyświetleń strony: 630

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka