Zmieniona uchwałą nr 31/202025/2021

 Uchwała Nr 119/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
  2. Z dniem 1 października 2019 roku traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 46/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 32/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Uchwały Nr 59/2015
    z dnia 24 września 2015 roku, Uchwały Nr 41/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Uchwały Nr 97/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-06-27
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:18:54
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2023-03-06 10:55:07

Liczba wyświetleń strony: 1068

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka