Traci moc na podstawie uchwały nr 118/2020

Uchwała Nr 247/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę  Nr 17/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych

 

Na   podstawie art. 127 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 22) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W  § 7 ust. 2 uchwały  Nr 17/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych skreśla się pkt 3). 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-10-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 14:02:05
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:13:45

Liczba wyświetleń strony: 567

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka