Traci moc na podstawie uchwały nr 118/2020

 Uchwała Nr 127/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie  warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) w zw. z art. 249 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisu wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W okresie od 1 października 2018 r. do czasu uchwalenia w terminie, o którym mowa w art. 249 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisu wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, regulaminu wynagradzania, w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

  1.  do warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uczelni stosuje się odpowiednio zasady określone przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 2016, poz.2063 ze zm.),
  2.  do ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich stosuje się odpowiednio zasady określone przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. - w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (t.j. Dz.U.2015, poz.1102 ze zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-06-27
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:27:19
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:11:58

Liczba wyświetleń strony: 671

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka