Uchwała Nr 8/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 3/2017 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

Na podstawie art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz
§ 163 ust. 2 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów Pana Karola Zubka.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów Panią Dorotę Kozieł.

 

§ 3

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów powołanej uchwałą Nr 3/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów
z uwzględnieniem zmian wynikających z §1 i §2 jest następujący:

 

 

 1. dr hab. Joanna Czerwik- Marcinkowska prof. UJK – WMP,
 2. dr hab. Władimir Pasicznik prof. UJK – WNS,
 3. dr hab. Jacek Bonarek – WFH,
 4. dr Olga Dąbrowska – Cendrowska – WH,
 5. dr Małgorzata Kwaśniewska – WPiA,
 6. dr inż. Mariola Mendrycka – Wydział Zamiejscowy,
 7. dr n. hum. Aldona Kopik – WLiNoZ,
 8. dr Ryszard Stefański – WPAiZ,
 9. Monika Biniek,
 10. Dagmara Gugała,
 11. Dominika Juszczak,
 12. Mariusz Karyś,
 13. Aleksandra Kwiecień,
 14. Emilia Toporek,
 15. Grzegorz Witkowski,
 16. Dorota Kozieł.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:36:03
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-04 11:36:11

Liczba wyświetleń strony: 869

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka