Uchwała Nr 3/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości  wynagrodzenia dla członków  rady uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 22 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668) w zw. z art. 230 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1669)   oraz na podstawie § 59 ust.1 i ust.2 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1.  Ustala się wysokość miesięcznego  wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni:
  1. dla Przewodniczącego Rady Uczelni  w kwocie 3300 zł (trzy tysiące trzysta złotych),
  2. dla Członków Rady Uczelni, z  wyłączeniem  przewodniczącego  samorządu studenckiego członkowi Rady, w kwocie 2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych).
  1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 przysługuje od dnia rozpoczęcia sprawowania funkcji.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:00:28
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-04 11:03:27

Liczba wyświetleń strony: 998

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka