Uchwała Nr 9/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie kredytu inwestycyjnego

 

Na podstawie § 59 ust.1 i ust. 2  pkt 19)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§1

 

 1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na wszczęcie postępowania w sprawie zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego w wysokości do 32.000.000,00 PLN.

 

 1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zawarcie umowy kredytu w wysokości  do 32.000.000,00 PLN z bankiem/bankami wyłonionym/i w przetargu w wyniku postępowania przetargowego.

 

 1. Kredyt przeznaczony będzie  na wkład własny projektów:
  - „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia” ,
   - „SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK
  w Kielcach”,
  - „Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”,

oraz niezbędne prace remontowe budynków Uniwersytetu.

 

§2

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:42:44
Data aktualizacji:2019-02-04 11:42:45

Liczba wyświetleń strony: 1192

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka