Uchwała Nr 12/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2019 r. 

 


Na podstawie § 44 ust. 2 oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Senat zatwierdza plan wydawniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Plan wydawniczy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:51:00
Data aktualizacji:2019-02-04 11:51:00

Liczba wyświetleń strony: 844

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka