Traci moc na podstawie uchwały nr 57/2020

Uchwała  Nr 199/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej

 

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza Regulamin określający  zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej
    w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-08 11:24:33
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 13:21:01

Liczba wyświetleń strony: 1416

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka