Uchwała Nr 249/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 69/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni na kadencję trwającą do 31 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 5 i ust. 6 Uchwały Nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W § 1 Uchwały Nr 69/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni na kadencję trwającą do
31 grudnia 2020 r. w miejsce Pana Patryka Celebańskiego, wchodzi Pani Kinga Sabat - Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK.

 

§ 2

 

Po uwzględnieniu zmian wynikających z § 1, skład pierwszej Rady Uczelni przedstawia się następująco:

 

1) spośród członków wspólnoty Uczelni:

  - Marczewska Marzena,

  - Pajek Marek,

  - Michalska – Bracha Lidia,

 

2) spośród osób spoza wspólnoty Uczelni:

     - Antonowicz Dominik,

- Głasek Sławomir,

- Stemplewski Bartosz,

              

3) Kinga Sabat – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 10:56:15
Data aktualizacji:2019-12-09 10:56:16

Liczba wyświetleń strony: 569

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka