Uchwała  Nr 203/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2019 rok. Szczegółowe zmiany wprowadzone do planu rzeczowo - finansowego określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Załącznik w wersji papierowej jest dostępny w Dziale Organizacyjno-Prawnym UJK w pok. 113
   Rektoratu
.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-09 08:02:27
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-18 09:35:13

Liczba wyświetleń strony: 389

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka