Uchwała Nr 99/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie skarbowych papierów wartościowych w postaci obligacji skarbowych o nazwie skróconej OB0521 i kodzie ISIN PL0000111647    

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 58 ust. 3 pkt 3 Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Senat Uczelni wyraża zgodę na częściowe zbycie skarbowych papierów wartościowych
    w postaci obligacji skarbowych o nazwie skróconej OB0521 i kodzie ISIN PL0000111647, wyemitowanych listem emisyjnym nr 25/2019 Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019r.,  
    o wartości nominalnej 12 mln zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy oraz pierwszego wyposażenia budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej.
     
  2. Obligacje te zostaną przez Ministerstwo Finansów zasymilowane z obligacjami o nazwie skróconej OK0521 i kodzie ISIN PL0000111274, wyemitowanymi na podstawie listu emisyjnego nr 79/2018 Ministra Finansów z dnia 30 października 2018 r.

 

 § 2

 

Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Finansów. 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-04 13:12:19
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-06-04 13:16:16

Liczba wyświetleń strony: 800

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka