Uchwała Nr 125/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 3) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1. W § 1 uchwały nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 września 2016 roku, w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki
i Archiwum dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 12 osób.

2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum Pana dr. Henryka Suchojada.

3. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum następujące osoby:

1) dr hab. Michał Arabski, prof. UJK,

2) dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK,

3) dr Monika Marcinkowska,

4) mgr Andrzej Antoniak,

5) mgr Aneta Iwan.

 

§ 2

Skład Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum powołanej uchwałą Nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 jest następujący:

 

1) prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

2) dr hab. Michał Arabski, prof. UJK,

3) dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK,

     4) dr hab. Janusz Detka, prof. UJK,  

     5) dr hab. Michalska-Bracha Lidia, prof. UJK,

     6) dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,

     7) dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,

8) dr Małgorzata Strzyż,

9) dr Monika Marcinkowska,

     10) dr Tomasz Chrząstek,

11) mgr Andrzej Antoniak,

12) mgr Aneta Iwan.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:25:03
Data aktualizacji:2019-07-03 09:25:04

Liczba wyświetleń strony: 616

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka