Uchwała Nr 6/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej

  

Na podstawie § 64 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz § 25 ust. 8 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wybiera prof. dr hab. Jacka Semaniaka
na funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej. 

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:14:00
Data aktualizacji:2019-02-04 11:14:01

Liczba wyświetleń strony: 604

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka