Traci moc na podstawie uchwały nr 34/2020

Uchwała  Nr 75/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu szkoły doktorskiej

 

Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy  z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018, poz. 1668) i art. 279 ust 1,  art. 292 ustawy  z dn. 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018, poz. 1669)  oraz na podstawie § 59 ust 2 pkt 1) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin szkoły doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tekst regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2019/2020.

§ 4

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-04-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 15:06:17
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 12:34:34

Liczba wyświetleń strony: 1327

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka