Uchwała Nr 15/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców

 

 

Na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

 

Uchyla się uchwałę Nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 13:56:12
Data aktualizacji:2019-02-04 13:56:13

Liczba wyświetleń strony: 1019

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka