Uchwała Nr 172/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Na   podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11) oraz art. 68 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela treść § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała ma zastosowanie do studentów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-18 09:06:16
Data aktualizacji:2019-09-18 09:06:17

Liczba wyświetleń strony: 471

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka