Uchwała Nr 263/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 245/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 października 2019 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 

Na podstawie art. 2, art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 32, § 33, § 173 oraz § 186 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dotychczasowa treść § 2 ust. 4 Uchwały Nr 245/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 października 2019 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia otrzymuje brzmienie:

 

,,4. Zasady wprowadzania procedur ogólnouczelnianych określa rektor w drodze zarządzenia,
z zastrzeżeniem, że:

  1. w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia – odpowiednie procedury zatwierdza właściwy prorektor ds. kształcenia,
  2. w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej – odpowiednie procedury zatwierdza właściwy prorektor ds. nauki,
  3. procedury na poziomie wydziału/filii są zatwierdzane przez dziekana,
  4. procedury zamieszczane są w Księdze Procedur prowadzonej odpowiednio przez komisje wskazane § 3 pkt 1-3 i są publikowane na stronie internetowej uczelni.”.

 

§ 2

 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwala nr 263-2019- Uczelniany System Zapewniania Jakosci Kształcenia.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:32:36
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2020-01-09 11:09:09
Rozmiar pliku:197.0 KB
Liczba pobrań:215
Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2020-01-09 10:46:28
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2020-01-09 11:09:09
Rozmiar pliku:4.0 KB
Liczba pobrań:146

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:32:35
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2020-01-09 11:09:09

Liczba wyświetleń strony: 804

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka