Uchwała Nr 20/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej

 

Na podstawie art. 191 ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1669) uchwala się co następuje:

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zgłasza kandydaturę prof. dr hab. Zbigniewa Śliwińskiego na członka Rady Doskonałości Naukowej – dyscyplina – nauki o zdrowiu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 12:07:22
Data aktualizacji:2019-03-06 12:07:22

Liczba wyświetleń strony: 824

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka