Uchwała Nr 256/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 2 i § 250 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2019 rok. Szczegółowe zmiany wprowadzone
do planu rzeczowo-finansowego określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

* Załącznik w wersji papierowej jest dostępny w Dziale Organizacyjno-Prawnym UJK w pok. 113  
   Rektoratu
.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 12:48:40
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2020-06-26 12:37:28

Liczba wyświetleń strony: 336

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka