Uchwała Nr 171/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 września  2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Uczelni, położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica

 

 

 

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 4) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala,
co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzema budynkami  (nr 11, 12 i 13) oraz zespołem 3 budynków garażowych stanowiącej własność Uczelni, położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica oznaczonej jako działki: 1/1, 1/16, 1/17, 1/18,  1/26, 1/27, 1/30, 1/32, o łącznej powierzchni 1,1668 ha, dla której to nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta
nr  PT1P/00055507/0.

 

 § 2

 

Dzierżawa nieruchomości, o której mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-18 09:02:38
Data aktualizacji:2019-09-18 09:02:39

Liczba wyświetleń strony: 420

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka