Traci moc na podstawie uchwały nr 101/2021

Zmieniona uchwałą nr 117/2020

Uchwała nr 258/2019

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Ceremoniału Uniwersyteckiego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 i § 47 ust. 1 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin Ceremoniału Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 60/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie Regulaminu Ceremoniału Uniwersyteckiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmieniona Uchwałą nr 66/2017.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 12:50:57
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-11-08 12:36:18

Liczba wyświetleń strony: 397

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka