Uchwała Nr 94/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 5) i ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu następującym członkom Senatu:

  1. Jakub Orlik – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - WH,
  2. Grzegorz Witkowski - przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - WLINOZ,
  3. Żaneta Wypych - przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - WLINOZ.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-04 12:44:47
Data aktualizacji:2019-06-04 12:44:48

Liczba wyświetleń strony: 463

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka