Zmieniona  uchwałą nr 8/2020,

 

Uchwała Nr 151/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku mechatronika, przyjętego uchwałą Nr 50/2017 Rady Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2017 roku w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kierunku Mechatronika na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 2) lit. a) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.)Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku mechatronika, na którym kształcenie rozpoczęto od roku akademickiego 2017/2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram realizacji programu studiów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-06-27
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 11:05:19
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-31 09:21:21

Liczba wyświetleń strony: 463

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka