Uchwała  Nr 70/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni

 

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust.4 i ust. 5 uchwały Nr 2/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  31 stycznia 2019 roku uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni na kadencję trwającą do 31 grudnia 2020 r. został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Antonowicz Dominik.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 14:47:39
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-04-26 14:50:07

Liczba wyświetleń strony: 507

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka