Zmieniona uchwałą nr: 237/2019

Uchwała nr 27/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim, na którym kształcenie rozpoczęto w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), § 7 ust. 5 pkt 2) lit. a) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

                                                                                                                  

 

§ 1

 

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2016/2017, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2017/2018, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2018/2019, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-02-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 12:31:10
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-31 08:34:49

Liczba wyświetleń strony: 810

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka