Uchwała Nr 238/2019

 

 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii przez Senat w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana przez dr hab. Agatę Chabior, prof. UJK na okres od dnia
1 listopada 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 47 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach postanawia pozytywnie zaopiniować powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Pedagogiki
i Psychologii przez dr hab. Agatę Chabior, prof. UJK na okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 11:28:17
Data aktualizacji:2019-11-08 11:28:17

Liczba wyświetleń strony: 304

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka