Uchwała Nr 264/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

Na podstawie § 47 ust. 1 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w zw. z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 236 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach postanawia pozytywnie/negatywnie zaopiniować projekt kryteriów oraz trybu przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwala nr 264-2019 - Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf
Opublikował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data opublikowania:2020-01-28 11:44:37
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2020-01-28 11:54:25
Rozmiar pliku:127.4 KB
Liczba pobrań:121
Uchwala nr 264-2019 - Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich Projekt Zarządzenia.pdf
Opublikował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data opublikowania:2020-01-28 11:49:11
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2020-01-28 11:54:25
Rozmiar pliku:214.4 KB
Liczba pobrań:353
Uchwala nr 264-2019 - Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich Załącznik nr 1 do Zarządzenia.pdf
Opublikował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data opublikowania:2020-01-28 11:49:11
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2020-01-28 11:54:25
Rozmiar pliku:464.8 KB
Liczba pobrań:192

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-07 09:38:10
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2020-01-28 11:54:25

Liczba wyświetleń strony: 496

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka