Uchwała Nr 243/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 i §297 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W § 1 uchwały nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 września 2016 roku, w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki
i Archiwum dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 13 osób.

2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum Panią Magdalenę Cieślik – członka zarządu Organizacji Zakładowej Związku Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”.

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum powołanej uchwałą Nr 58/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum z uwzględnieniem zmiany wynikającej z § 1 jest następujący:

 

1) prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner,

2) dr hab. Michał Arabski, prof. UJK,

3) dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK,

     4) dr hab. Janusz Detka, prof. UJK,  

     5) dr hab. Michalska-Bracha Lidia, prof. UJK,

     6) dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,

     7) dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,

8) dr Małgorzata Strzyż,

9) dr Monika Marcinkowska,

     10) dr Tomasz Chrząstek,

11) mgr Andrzej Antoniak,

12) mgr Aneta Iwan,

13) mgr Magdalena Cieślik.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-08 11:34:58
Data aktualizacji:2019-11-08 11:34:59

Liczba wyświetleń strony: 572

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka