Uchwała Nr 122/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Uczelni, położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica

 

 

 

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zbycie (w trybie przetargu) nieruchomości zabudowanej trzema budynkami  (nr 11, 12 i 13) oraz zespołem 3 budynków garażowych stanowiącej własność Uczelni, położonej
w Woli Bykowskiej gm. Grabica oznaczonej jako działki: 1/1, 1/16, 1/17, 1/18,  1/26, 1/27, 1/30, 1/32, o łącznej powierzchni 1,1668 ha, dla której to nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta
nr  PT1P/00055507/0 za  kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

 

 § 2

Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:21:07
Data aktualizacji:2019-07-03 09:21:08

Liczba wyświetleń strony: 449

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka