Uchwała Nr 158/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja, przyjętego uchwałą nr 48/2018 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmieniającą uchwałę nr 120/2017 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja (studia I0 o profilu praktycznym)

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku turystyka i rekreacja, na którym kształcenie rozpoczęto od roku akademickiego 2017/2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram realizacji programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 11:21:54
Data aktualizacji:2019-07-03 11:21:55

Liczba wyświetleń strony: 358

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka