Traci moc na podstawie uchwały nr 119/2020

Uchwała Nr 4/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania Komisji Statutowej, określenia zakresu jej działania oraz liczby jej członków

  

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 2 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje Komisję Statutową oraz określa liczbę członków łącznie z przewodniczącym na 21 osób.

 

 

§ 2

Komisja Statutowa jest Komisją powołaną w celu przygotowania projektu statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i przedłożenia go Senatowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

 

§ 3

Traci moc obowiązującą uchwała nr 89/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-01-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:05:03
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:20:34

Liczba wyświetleń strony: 898

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka