Uchwała Nr 124/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2018 roku

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2018 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała (pobierz)
  • Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 111 w Biurze Organizacyjno-Prawnym UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:23:43
Data aktualizacji:2019-07-03 09:23:44

Liczba wyświetleń strony: 493

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka