Uchwała Nr 149/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku psychologia, przyjętego uchwałą nr 4/2016 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu kształcenia spełniającego wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku psychologia - studia  jednolite magisterskie oraz uchwałą  nr 128/2017 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie kształcenia na kierunku psychologia

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku psychologia, na którym kształcenie rozpoczęto od roku akademickiego 2016/2017, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram realizacji programu studiów stacjonarnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Harmonogram realizacji programu studiów niestacjonarnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 10:55:51
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-07-03 10:56:17

Liczba wyświetleń strony: 612

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka