Uchwała Nr 49/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  1. W Uchwale Nr 18/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasowy załącznik pn. „MISJA
    I STRATEGIA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH” zastępuje się nowym załącznikiem.
  2. Nowy załącznik pn. „MISJA I STRATEGIA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:11:28
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-04-03 12:12:04

Liczba wyświetleń strony: 840

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka