Uchwała Nr 248/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 października 2019 roku

 

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych o nazwie Logopedia ogólna


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów podyplomowych o nazwie Logopedia ogólna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 14:03:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-19 14:04:13

Liczba wyświetleń strony: 374

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka